O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí
Více informací

S účinností od 25. 5. 2020 nařizuji tento způsob vykonávání návštěv u klientů pobytové odlehčovací služby

S ohledem na zabezpečení zdraví klientů a zaměstnanců pobytové odlehčovací služby je nutné provést regulování návštěv v zařízení. Z těchto důvodů budou návštěvy omezeny takto:

Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech:

pondělí: 13,30 – 16,00 hod.
středa: 9,00 – 11,00, 13,30 – 16,00 hod. 
pátek: 
13,30 – 16,00 hod. 
sobota: 14,00 –16,00 hod.

V dalších dnech či hodinách nebudou návštěvy umožněny. Výjimku tvoří klienti ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Tyto návštěvy budou probíhat individuálně, vždy po předcházející dohodě s ředitelkou.

 

Průběh návštěv:

Smyslem tohoto opatření je zajistit stav, který povede k tomu, aby se v zařízení nekumulovalo velké množství cizích osob.

 • Návštěvám, které budou probíhat na pokoji klienta (s ohledem na zdravotní stav klienta, který neumožňuje pobyt mimo lůžko) je nutné se na návštěvě domluvit předem, a to telefonicky či jiným vzdáleným způsobem. Telefonicky se návštěva domlouvá se sociální pracovnicí v pracovní dny v době 8,00 – 11,00 hod.
 • Všechny návštěvy budou zvonit u hlavního vchodu. Před realizací návštěvy jim bude změřena teplota. Pokud by měla navštěvující osoba teplotu nad 37,0o C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá navštěvující osoba je zaměstnancem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a každá navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení, a to před provedením kontaktu s klientem domova. Pokud osoba odmítne vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, nebude návštěva uskutečněna.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Čas návštěvy je vhodné stanovit předem (zejména u klientů, kdy návštěva bude probíhat na pokoji), doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.
 • Všechny návštěvy budou registrovány – datum návštěvy, doba trvání návštěvy, jméno osoby.
 • Návštěva musí mít na ústech roušku a pokud je to možné i klient odlehčovací služby používá roušku.

 

Prostory pro setkávání s návštěvami:

 • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách (posezení ve venkovním prostoru). Personál klienta doprovodí k navštěvující osobě. Z těchto důvodů nedoporučuji návštěvy v případě nepříznivého počasí.
 • Návštěvy na pokojích Je možné realizovat pouze po předcházející domluvě.
 • Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Kontakt mezi klientem pobytové odlehčovací služby a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 • Návštěvy i klienti si při vstupu do budovy musí dezinfikovat ruce. To se týká i odchodu návštěvy z budovy. Návštěvy budou ukončení návštěvy ohlašovat zaměstnancům ve směně.
 • Návštěvy na pokojích jsou povinny využívat jednorázové návleky na obuv.
 • Nezletilým osobám není vstup do budovy doporučován.

Telefonické spojení ředitelka: 731 217 234
Telefonické spojení sociální pracovnice: mobil 739 036 441, pevná linka: 565 599 430
v pracovní dny v době 8,00 – 11,00 hod.
 

 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2020.

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka 

S účinností od 25. 5. 2020 nařizuji tento způsob vykonávání návštěv u klientů Domova pro seniory Lesnov.

S ohledem na zabezpečení zdraví klientů a zaměstnanců domova je nutné provést regulování návštěv v zařízení. Z těchto důvodů budou návštěvy omezeny takto:

Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech:
pondělí: 13,30 – 16,00 hod.
středa: 9,00 – 11,00, 13,30 – 16,00 hod.
pátek: 
13,30 – 16,00 hod.

V dalších dnech či hodinách nebudou návštěvy umožněny. Výjimku tvoří klienti v terminálním stádiu či ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Tyto návštěvy budou probíhat individuálně, vždy po předcházející dohodě s vrchní sestrou či staničními sestrami.

 

Průběh návštěv:

Smyslem tohoto opatření je zajistit stav, který povede k tomu, aby se v zařízení nekumulovalo velké množství cizích osob.

 • Návštěvám, které budou probíhat na pokoji klienta (s ohledem na zdravotní stav klienta, který neumožňuje pobyt mimo lůžko) je nutné se na návštěvě domluvit předem, a to telefonicky či jiným vzdáleným způsobem.
 • Všechny návštěvy budou zvonit u hlavního vchodu každé budovy (budova A, budova B). Před realizací návštěvy jim bude změřena teplota. Pokud by měla navštěvující osoba teplotu nad 37,0o C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá navštěvující osoba je všeobecnou sestrou dotazována na symptomy koronavirové nákazy a každá navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení, a to před provedením kontaktu s klientem domova. Pokud osoba odmítne vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, nebude návštěva uskutečněna.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Čas návštěvy je vhodné stanovit předem (zejména u klientů, kdy návštěva bude probíhat na pokoji), doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.
 • Všechny  návštěvy budou registrovány – datum návštěvy, doba trvání návštěvy, jméno osoby.
 • Návštěva musí mít na ústech roušku a pokud je to možné i klient domova používá roušku.

 

Prostory pro setkávání s návštěvami:

 • Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách (zahrada, terasa). Personál klienta doprovodí k navštěvující osobě. Z těchto důvodů nedoporučuji návštěvy v případě nepříznivého počasí.
 • Návštěvy na pokojích pouze po předcházející domluvě.
 • Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Kontakt mezi klientem domova a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
 • Návštěvy i klienti si při vstupu do budovy musí dezinfikovat ruce. To se týká i odchodu návštěvy z budovy. Návštěvy budou ukončení návštěvy ohlašovat zaměstnancům ve směně.
 • Návštěvy na pokojích jsou povinny využívat jednorázové návleky na obuv.
 • Nezletilým osobám není vstup do budovy doporučován.

Telefonické spojení budova A: 736 484 613, 565 599 481
Telefonické spojení budova B: 736 484 764, 565 599 482

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2020.

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka

Vážené dámy a vážení pánové,

vracíme se postupně k pomalému otevírání domova pro seniory, v současné době za určitých podmínek. Na našich webových stránkách (zde odkaz na článek) se můžete dočíst, v jakých dnech a hodinách a za jakých podmínek Vám bude návštěva umožněna.

Chtěla bych Vás požádat, abyste tyto podmínky respektovali. Současně, prosím, zvažte nutnost nosit vašim blízkým velké množství potravin. Pokud to považujete za nutné, doneste např. menší množství ovoce či pochutin, které má váš blízký rád.

Nenoste, prosím, plné tašky.

Naši klienti v domově rozhodně hladem netrpí.

Všichni si přejeme, abychom tuto situaci překonali a vrátili se v určité době k normálními chodu zařízení.

Děkuji vám za pochopení.

Alena Řehořová

ředitelka


Milí příznivci a podporovatelé Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava,
již několik týdnů se nacházíme ve velmi náročném období, protože poskytujeme několik druhů sociálních služeb, ve kterých je velmi specifický režim, protože pracujeme s jednou z nejohroženějších cílových skupin – seniory.
Ráda bych z celého srdce poděkovala všem dárcům ať už známým nebo neznámým, fyzickým osobám i právnickým subjektům za projevy lidskosti, sounáležitosti, jak se seniory, kteří využívají naše služby, tak i s našimi zaměstnanci.
 
Alena Řehořová
ICSS Jihlava
S účinností od 16. 3. 2020 zastavuji příjem nových klientů na všechny druhy registrovaných sociální služeb. Žádosti budou přijaty, nebudou však vyřizovány, a to do odvolání. Nebude docházet ani k rozšiřování činností u stávajících klientů.
Dále s účinností od 16. 3. 2020 je zrušeno poskytování osobní hygieny ve střediscích osobní hygieny.
Současně se od tohoto data ruší poskytování pedikúr a úklidů domácností.
Jedná se o jedno z bezpečnostních opatření, které organizace přijímá k zachování své činnosti.

Děkuji za pochopení.

Alena Řehořová
ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).