Mobilní Web ICSS

Vítejte na mobilních stránkách naší organizace
Přihlášení
Registrace

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/info/public_html/templates/forte/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

O nás

Poskytované služby

Aktivity

Kalendář akcí

Kontakty

Cíle a zásady
Cíl pobytové odlehčovací služby:
Cílem sociální služby je uživatel, kterému:
 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu a tím možnost setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí;
 • jsou podporovány sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami;
 • umožněno zajištění kontaktu se společenským prostředím;
 • dochází k podpoře a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
 Zásady poskytování sociální služby:
 • zásada dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti;
 • zásada individuálního přístupu a respektování osobnosti uživatele;
 • zásada flexibility poskytované služby;
 • zásada odbornosti a profesionality.
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy:

Zájemce o pobytovou odlehčovací službu může poskytovatele kontaktovat sám, nebo prostřednictvím rodinného příslušníka či jiné blízké osoby. Zpravidla prvotní kontakt zprostředkuje rodina či jiná pečující osoba.

Samotné jednání se zájemcem o službu je důležité z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám nebo s pomocí odpovědných pracovníků formulovat, jakou podporu si představuje, aby mohl vyřešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Na základě jednání se zájemcem o službu pověřený pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny uživatelů a zda je daná sociální služba schopna poskytnout takové služby, které by zájemci pomohly při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Jednání se zájemcem o službu je vedeno srozumitelnou formou a s ohledem na práva zájemce. Při prvním kontaktu se zájemce o službu jsou poskytnuty základní informace o službě, jsou zodpovězeny dotazy a v případě trvajícího zájmu o službu je podána žádost zájemcem.

S žadatelem je dohodnuta schůzka v jeho domácím prostředí, pokud se pověřený pracovník s žadatelem nedohodnou na jiném místě.

Pověřený pracovník projednává s žadatelem o poskytnutí služby jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které je možno realizovat prostřednictvím sociální služby. Postup pověřeného pracovníka je při vyjednávání stanoven v Pravidlech pro jednání se zájemcem o službu.

Dojednávání a vyjednávání je nejdůležitější částí jednání se zájemcem o službu. Pracovník napomáhá vést rozhovor a nechává zájemce volně formulovat vlastní představy, očekávání a požadavky.

 1. Na základě prvního jednání je domluvena schůzka mezi zájemcem o službu a pověřeným pracovníkem. Ve většině případů je schůzka domluvena v domácím prostředí zájemce o službu.
 2. Cílem schůzky v domácím prostředí (event. V prostředí, kde se zájemce nachází) je ověření, zda zájemce spadá do cílové skupiny, seznámit se s jeho prostředím a jeho potřebami. Hlavním smyslem je však zjistit rozsah a způsob poskytování sociální služby a dojednat cíl spolupráce, ověřit zvyklosti s tím, že pokud se obě strany dohodnou na možném poskytování sociální služby, budou v co možná nejvyšší míře respektovány, samozřejmě s ohledem na možnosti poskytovatele.
 3. Záznam z jednání se žadatelem je písemně zpracován a slouží jako podklad pro sepsání Smlouvy o poskytování služby a současně pro tvorbu plánování služby s ohledem na dojednaný rozsah základních činností v souladu s cílem spolupráce a naplňování potřeb a očekávání žadatele. Záznam je pak součástí osobní složky uživatele.

Pověřený pracovník zájemci služby popíše jednotlivé činnosti, jaký je jejich cíl, obsah, podmínky. Pověřený pracovník pak společně se zájemcem formuluje, jaké služby mu budou poskytovány. Je dohodnuta forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb.

Finanční spoluúčast uživatele na službě:

Výše úhrady za ubytování a stravu se odvíjí od skutečně využitého počtu dnů při poskytování sociální služby.

Za poskytování péče v rozsahu:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby;
 • pprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

má poskytovatel stanovenou úhradu ve výši, která je v souladu s prováděcím předpisem vyhl. č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu a s ohledem na individuální potřeby osoby.

Úhrada za ubytování a stravu je rovněž v souladu s příslušnými předpisy. Stravování je celodenní.

 

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout
BetweenDigital
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout