Domov pro seniory
Vážení rodinní příslušníci klientů Domova pro seniory Lesnov,
moc vás všechny prosím, abyste respektovali zákaz návštěv a vůbec do zařízení nechodili a nic nenosili (pokud se nejedná o léky, inkontinenční pomůcky).
Zvolte způsob telefonické či emailové komunikace. Pokud budou vaši blízcí cokoliv potřebovat, určitě se vám ozveme.
Chápu, že omezení kontaktu je pro obě strany těžké. Ale pokud zvoníte, musí jít personál z oddělení, zjistit, co kdo chce. Tím musí odbíhat od práce a zbytečně se potom chvátá dodělat věci, které museli přerušit. Nestojí a nezvoníte jen vy, ale několik další lidí během dne.
Prosím, pochopte stávající situaci a pokusme se ji zvládnout co nejlépe a v co největším klidu a pohodě a s ohledem na zdraví nás všech.
Děkuji za pochopení. Alena Řehořová - ředitelka
Na základě doporučení Ministerstva Zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu vyhlašuji do odvolání 
zákaz návštěv, a to v Domově pro seniory Lesnov a na pobytové odlehčovací službě.
Alena Řehořová - ředitelka

Informace o onemocnění COVID - 19 ke stažení ZDE

Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí,

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

Cíle sociální služby

Cílem poskytované sociální služby je klient:

 • který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci důstojně prožije a dožije svoje stáří

 • který je spokojený v těchto oblastech:

  • ubytování,

  • stravování

  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb

  • soukromí

 • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas

 • kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup personálu

 • Respektování důstojnosti a práv klientů

 • Respektování svobodného rozhodnutí 

 • Ochrana osobních a citlivých údajů 

 • Flexibilita 

 • Spolupráce s rodinou 

Okruh osob, který je sociální služba určena:

 • senioři

Věková struktura:

osoby starší 60 let

Kapacita:

146 lůžek

Sociální službu nemůžeme poskytnout těmto osobám:

 • mladším 60 let,

 • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu onemocnění, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,

 • z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),

 • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,

 • které svým onemocnění nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,

 • s chronickým duševním onemocněním, trpících závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití v kolektivu

 • kterým domov pro seniory není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení,

 • které by svým umístěním v domově pro seniory řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).